Kobiety bez kwalifikacji zawodowych będą mogły wziąć udział w szkoleniu „Odważnie w przyszłość”. Kurs obejmuje naukę języka obcego oraz przygotowuje do zawodu niani, opiekunki osoby starszej lub pomocy biurowej.

Ruszył unijny projekt Odważnie w przyszłość, który ma pomóc kobietom, bez kwalifikacji z województwa śląskiego w powrocie na rynek pracy. Prawie 98 tys. kobiet na Śląsku nie ma zatrudnienia. Ponad 26 proc. bezrobotnych z tego regionu nie posiada kwalifikacji zawodowych, a aż 56 proc. to osoby nawet bez wykształcenia średniego.

– Ten projekt to szansa dla wielu kobiet, które z powodu trudnej sytuacji materialnej musiały wcześnie skończyć edukację, często na etapie szkoły podstawowej lub zawodowej, a teraz mają problem ze odnalezieniem się na rynku pracy – mówi Mateusz Ślezioński z Centrum Szkoleniowego Structura w Katowicach, które projekt realizuje.

W ramach projektu 100 kobiet będzie mogło wziąć udział w szkoleniach, które przygotują je do zawodu niani, opiekunki osoby starszej lub pomocy biurowej.
– Brak kwalifikacji jest dziś głównym powodem tak wysokiego bezrobocia wśród kobiet. Dotyka ono głównie matki samotnie wychowujące dzieci, kobiety poniżej 25 roku życia, a także kobiety z wykształceniem podstawowym i zawodowym – mówi Mateusz Ślezioński.

Projekt ma przygotować kobiety zarówno do pracy w Polsce, jak i w Wielkiej Brytanii, Irlandii czy Niemczech. Szkolenia obejmują ponad 200 godzin zajęć. W pierwszym etapie uczestniczki będą uczyły się języka obcego (angielskiego lub niemieckiego). Następnie po uzyskaniu certyfikatu językowego, będą mogły wybrać specjalizację zawodową. W ramach kursu opieka nad dzieckiem dowiedzą się o etapach rozwoju psychofizycznego dziecka, poznają podstawy wychowania oraz zagadnienia prawne. Szkolenia z opieki nad osobą starszą lub niepełnosprawną obejmuje m.in. psychologiczne aspekty opieki, dietetykę i zasady pielęgnowania chorych. Trzecia specjalizacja będzie uczyła profesjonalnej obsługa biurowej.

Dla wielu kobiet, takie szkolenia dają szansę powrotu na rynek pracy. W Polsce obecnie profesjonalna niania zarabia 11 zł za godzinę, a w większym mieście 15 zł – podaje raport portalu Niania.pl.

Szkolenia są bezpłatne. Nabór wniosków trwa do 11 czerwca 2010 r. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki