Po pierwsze, warto zebrać informacje o firmie, jej specyfice, pozycji rynkowej, konkurencji oraz branży. Po drugie, trzeba przeprowadzić analizę swoich mocnych i słabych stron.

Należy odpowiedzieć sobie na pytanie, w jakim stopniu spełniamy wymagania stanowiska i firmy. Można też przygotować listę argumentów, które pokażą czarno na białym, że te wymagania spełniamy.

Koniecznie też należy zastanowić się wcześniej, jakie konkretne sytuacje w dotychczasowym życiu zawodowym mogą być potwierdzeniem, że posiadamy oczekiwane kompetencje. Jeśli chcemy się wyróżnić spośród innych kandydatów, to na spotkanie można przygotować krótką prezentację swoich kompetencji, ale musimy być przygotowani na to, że nasz rozmówca może chcieć sam narzucić scenariusz spotkania. Osoby odpowiedzialne za rekrutacje mają często zaledwie godzinę na spotkanie z kandydatem i zależy im przede wszystkim na uzyskaniu odpowiedzi na przygotowane przez siebie pytania.

Na co zwraca uwagę rekruter podczas przeprowadzenia rozmowy?

Kandydaci dzięki szkoleniom z autoprezencji i różnym poradnikom dostępnym w sieci są coraz lepiej przygotowani do rozmów rekrutacyjnych. Dlatego doświadczony konsultant musi posiadać nie tylko umiejętność zadawania pytań i oceny zgodności udzielonych odpowiedzi z wymaganiami pracodawcy, ale także umiejętność oceny wiarygodności kandydata. Rekruter potrafi nie tylko wykryć niekonsekwencje i manipulacje w wypowiedziach kandydata, ale także ocenić jego zaangażowanie, poziom motywacji i odpowiedzialności. Przedmiotem analizy są nie tylko wypowiedzi kandydata, ale też jego sposób zachowania oraz komunikacja niewerbalna.