Dzieci ofiar katastrofy otrzymają renty specjalne w wysokości 2 tys. zł brutto. Otrzyma je 71 osób. Renty będą przyznane do ukończenia przez dzieci ofiar 25. roku życia - poinformował Boni na konferencji prasowej.

Ponadto - jak dodał - renty specjalne otrzyma troje dzieci niepełnosprawnych bez względu na wiek.

"Zostały podpisane również renty specjalne dla wdów z rodzin, w których jest troje i więcej dzieci. Trzy osoby otrzymały renty specjalne wyższe. Podpisane zostały również renty specjalne dla współmałżonków niepracujących, to jest 9 osób, oraz renty specjalne dla rodziców jednej z ofiar, rodziców starszych, niepełnosprawnych, którymi ta osoba się opiekowała" - powiedział Boni.

Według Boniego z rządowych zasiłków w wysokości 40 tys. zł skorzystały już 93 rodziny

Poinformował, że ZUS przyznaje już renty rodzinne. "W większości wypadków będą to renty związane z potraktowaniem tej katastrofy jako wypadku, co oznacza, że renta będzie miała charakter renty rodzinnej wypadkowej" - zaznaczył.

Według Boniego z rządowych zasiłków w wysokości 40 tys. zł skorzystały już 93 rodziny. Dodał, że dwie osoby odbiorą zasiłek po planowanych pogrzebach, a jedna osoba ma go odebrać w piątek.

Boni mówił też o współpracy rządu z Fundacją 10 kwietnia - inicjatywą prywatnych i państwowych firm, które utworzyły fundusz dla dzieci ofiar katastrofy w Smoleńsku.

"Chcemy wspomagać dodatkowo ambicje, zamiary młodzieży, dzieci, jeśli chodzi o studiowanie oraz wspierać start zawodowy poprzez staże zawodowe" - podkreślił.

"Tu będą wypracowane bardzo dokładne sposoby wspierania ich w różnych sytuacjach życiowych"

Zdaniem Boniego ustalenia z firmami tworzącymi fundację dotyczą także możliwości rozpatrywania przez nie wniosków dotyczących spłat kredytów zaciągniętych przez osoby, które zginęły w katastrofie.

"Myślę, że powinniśmy się przede wszystkim informować o zakresie pomocy, w tym sensie, żeby nie powielać tych samych sposobów wspierania rodzin i dlatego ta współpraca będzie polegała na tym, żeby Fundacja 10 kwietnia wiedziała, jakiego rodzaju pomoc jest udzielana poszczególnym osobom, żeby ta pomoc nie dublowała się, tylko uzupełniała" - powiedział Boni.

Według niego chodzi o również o zapewnienie rodzinom ofiar pomocy długofalowej. "Tu będą wypracowane bardzo dokładne sposoby wspierania ich w różnych sytuacjach życiowych" - dodał.