Aby otrzymać zwrot opłaconych już składek na ubezpieczenia społeczne niepełnosprawnych pracowników w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, muszą zarejestrować się tylko ci pracodawcy, którzy dotychczas nie figurują w rejestrze Funduszu. PFRON rozpocznie taką rejestrację 2 stycznia.

Od 1 stycznia 2008 r. wchodzą w życie znowelizowane przepisy ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 123, poz. 776 z późn. zm.). zmieniające zasady udzielania pomocy publicznej pracodawcom zatrudniającym niepełnosprawnych. Dotychczasowe finansowanie przez PFRON składek na ubezpieczenia społeczne tych osób zostanie zastąpione refundacją.

Oznacza to, że od nowego roku pracodawca musi terminowo opłacić składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych osób niepełnosprawnych w pełnej wysokości. Po zapłaceniu tych należności w ZUS będzie mógł zwrócić się do Funduszu o ich refundację po przedstawieniu miesięcznych informacji o podstawach wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, składkach na ubezpieczenie społeczne, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych oraz wniosku o wypłatę refundacji za dany miesiąc. Fundusz wyjaśnia, że powyższe dokumenty pracodawcy będą mogli składać w formie elektronicznej przez internet, na zasadach takich samych jak przy ubieganiu się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Wraz z nowym rokiem PFRON wypłaci refundację składek na ubezpieczenia społeczne także niepełnosprawnym prowadzącym działalność gospodarczą oraz niepełnosprawnym rolnikom i rolnikom zobowiązanym do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za niepełnosprawnych domowników.

- To realna zachęta dla niepełnosprawnych do zakładania własnych firm. Procedury przyznawania takiej pomocy powinny być jak najmniej skomplikowane - mówi Bogna Nowak-Turowiecka, ekspert PKPP Lewiatan.

Zarówno niepełnosprawni prowadzący działalność gospodarczą jak i rolnicy, którzy chcą uzyskać zwrot opłaconych już składek, muszą zarejestrować się w PFRON (podobnie jak pracodawcy zatrudniający niepełnosprawnych, dotychczas niezarejestrowani w funduszu). Rejestracja prowadzona będzie od 2 stycznia 2008 r. przez Biuro Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa) na podstawie zgłoszeń osobistych lub za pośrednictwem poczty. Również w styczniu 2008 r. na stronach internetowych Funduszu (www.pfron.org.pl w zakładce SOD) zostaną opublikowane formularze zgłoszeniowe oraz zestawienia dokumentów niezbędnych do rejestracji. Ponadto od 15 stycznia 2008 r. Fundusz uruchomi specjalną infolinię, która umożliwi zainteresowanym zdobycie wszelkich informacji dotyczących rejestracji oraz wypełniania dokumentów koniecznych dla uzyskania refundacji składek.

Do tej pory resort pracy nie wydał jeszcze rozporządzenia w sprawie refundacji. Brak przepisów wykonawczych przeszkadza przede wszystkim pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne.

- Musimy przygotowywać się do wdrożenia nowych przepisów na podstawie projektów rozporządzeń - mówi Joanna Stanek z kieleckiej firmy Infomax, posiadającej status zakładu pracy chronionej.

1,07 mld zł będzie kosztować refundacja składek do ZUS niepełnosprawnych w 2008 roku

Łukasz Guza

lukasz.guza@infor.pl