Do rzecznika praw obywatelskich wpływa coraz więcej skarg w sprawie emerytur pomostowych. Dotyczą one m.in. opłacania składek za pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Rzecznik w wystąpieniu do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zwraca uwagę, że zgodnie z ustawą tylko osoby wykonujące prace w pełnym wymiarze czasu pracy mogą być uznane za pracowników wykonujących prace wymienione w ustawie o emeryturach pomostowych.

Zdaniem RPO taka definicja pracownika powinna mieć zastosowanie także przy płaceniu składek do Funduszu Emerytur Pomostowych (FEP). Natomiast z informacji ZUS wynika, że firmy muszą płacić składki za wszystkich pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze bez względu na wymiar ich czasu pracy. RPO zwraca jednak uwagę, że prawo do emerytur pomostowych będą mieć wyłącznie pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej broni obecnie obowiązujących przepisów. Przyjęcie rozwiązania nakładającego na pracodawców obowiązek opłacania składek do FEP za wszystkich bez względu na wymiar czasu pracy chroni pracowników przed zwolnieniami. Gdyby nie wprowadzono takiego rozwiązania, pracodawcy, poszukując oszczędności, mogliby np. sztucznie dzielić etaty. Także korzystnym rozwiązaniem dla pracowników jest to, że firmy muszą opłacać składki za wszystkich pracowników bez względu na termin rozpoczęcia pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

– To chroni pracowników, którzy rozpoczęli pracę przed 1 stycznia 1999 r. Gdyby nie wprowadzono takiego rozwiązania, to pracodawcy zwalnialiby osoby, za które musieliby płacić składki. Natomiast na ich miejsc przyjmowaliby pracowników, za których nie musieliby płacić dodatkowych składek – mówi Marek Bucior, wiceminister pracy i polityki społecznej.

Resort podkreśla, że obowiązek opłacania składek ma bezpośredni związek z warunkami panującymi na konkretnym stanowisku pracy. Pracodawcy opłacają składkę w wysokości 1,5 proc. podstawy tylko w sytuacji, kiedy nie poprawili warunków pracy na określonym stanowisku. Jeśli to zrobią, nie muszą ponosić dodatkowych wydatków.