Zasadą jest, że spółdzielnia pracy i jej członek powinni pozostawać ze sobą w stosunku pracy.

Członek ma prawo do zatrudnienia zgodnie ze swoimi kwalifikacjami zawodowymi i osobistymi oraz aktualnymi możliwościami gospodarczymi spółdzielni.

Wypłata wynagrodzenia

Za pracę w spółdzielni członek otrzymuje wynagrodzenie, na które składa się wynagrodzenie bieżące oraz udział w części nadwyżki bilansowej przeznaczonej do podziału między członków – zgodnie z zasadami ustalonymi w statucie.

Wynagrodzenie bieżące członka i jego udział w nadwyżce bilansowej korzystają z ochrony, jaką prawo zapewnia wynagrodzeniu pracownika.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Spółdzielczą umowę o pracę może zawrzeć tylko spółdzielnia pracy.
W pełnej wersji artykułu dowiesz się więcej na temat:

- Zmiany warunków zatrudnienia
- Ustania stosunku pracy
- Uprawnień członka
- Ustania członkostwa