Na zasiłek chorobowy nie może liczyć m.in. większość pracowników rozpoczynających karierę zawodową, chorujących w pierwszym miesiącu zatrudnienia. Prawo do zasiłku nabywają oni bowiem dopiero po upływie 30 dni nieprzerwanego okresu ubezpieczenia chorobowego (okres wyczekiwania). Do tego okresu zalicza się także poprzednie okresy ubezpieczenia, jeżeli przerwa w ubezpieczeniu chorobowym nie przekracza 30 dni. Jeżeli przerwa ta jest dłuższa, okres wyczekiwania liczy się od nowa.

Również pracownik, który zachoruje przed rozpoczęciem zatrudnienia, nie ma co liczyć na zasiłek chorobowy. Nie będzie miał do niego prawa nawet wówczas, gdy okres niezdolności do pracy (nieprzerwany) obejmie też okres zatrudnienia.

Zasiłku nie otrzyma też pracownik za okres, w którym zachowuje on prawo do wynagrodzenia chorobowego, czyli przez pierwsze 33 dni (14 w przypadku osób, które ukończyły 50 lat) niezdolności do pracy z powodu choroby w roku kalendarzowym.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy pracownik nie dostanie zasiłku chorobowego.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

- Czy prawo do zasiłku ma pracownik podczas przerwy w ubezpieczeniu?
- Przez jaki czas na zasiłek chorobowy może liczyć pracownik?
- Czy zasiłek chorobowy przysługuje po ustaniu zatrudnienia?
- Jakie są inne wyłączenia w przyznawaniu zasiłku chorobowego?