Nie każdy chory, który z tego tytułu jest niezdolny do pracy, otrzyma zasiłek chorobowy. Zależy to od okresu ubezpieczenia, czasu, w którym pracownik zachorował, a czasem też od zachowania pracownika przed chorobą lub w jej trakcie.
Na zasiłek chorobowy nie może liczyć m.in. większość pracowników rozpoczynających karierę zawodową, chorujących w pierwszym miesiącu zatrudnienia. Prawo do zasiłku nabywają oni bowiem dopiero po upływie 30 dni nieprzerwanego okresu ubezpieczenia chorobowego (okres wyczekiwania). Do tego okresu zalicza się także poprzednie okresy ubezpieczenia, jeżeli przerwa w ubezpieczeniu chorobowym nie przekracza 30 dni. Jeżeli przerwa ta jest dłuższa, okres wyczekiwania liczy się od nowa.
Również pracownik, który zachoruje przed rozpoczęciem zatrudnienia, nie ma co liczyć na zasiłek chorobowy. Nie będzie miał do niego prawa nawet wówczas, gdy okres niezdolności do pracy (nieprzerwany) obejmie też okres zatrudnienia.