Pracownik w czasie choroby jest, co do zasady, chroniony przed skutkami negatywnych decyzji pracodawcy w zakresie jego zatrudnienia. Dłuższa absencja chorobowa stanowi jednak istotną uciążliwość dla pracodawcy, dlatego pracodawca może rozstać się z takim pracownikiem z dnia na dzień.

Ochrona pracownika wyłączona jest także wtedy, gdy do rozwiązania umowy o pracę dochodzi z jego winy oraz w szczególnych sytuacjach uniemożliwiających kontynuowanie jego zatrudnienia.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Zwolnienia dyscyplinarnego na chorobie

Zwolnienia bez wypowiedzenia

Limitowanych okresów ochronnych

Niezdolności do pracy

Upadłości lub likwidacji zakładu

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy firma zwolni chorego.