Dzisiaj rząd zajmie się nowelizacją przepisów, zgodnie z którymi niemal wszyscy ubezpieczeni w czasie pobytu w szpitalu będą otrzymywali zasiłek chorobowy według tych samych zasad. Ma wynosić 80 proc. tzw. podstawy wymiaru (najczęściej pensja brutto). Będzie więc wyższy, bo obecnie jest to 70 proc. pensji. Tak wynika z rządowych założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Niektórzy ubezpieczeni, tak jak obecnie, zachowają prawo do 100-proc. zasiłku, w czasie gdy przebywają w szpitalu. Dotyczy to kobiet w ciąży, osób, których niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem w drodze do lub z pracy, oraz dawców komórek, tkanek i narządów.

Nowelizacja ma wejść w życie od 1 stycznia 2011 r. Powodem jest to, że wypłaty wyższych zasiłków chorobowych nie są zaplanowane w tegorocznym planie finansowym Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Będą uwzględnione dopiero przy konstruowaniu budżetu na przyszły rok.

Wejście w życie proponowanych przez rząd rozwiązań zakończyło trwającą od 1 lutego 2009 r. dyskryminację starszych pracowników, czyli takich, którzy ukończyli 50 lat. Od 15. dnia choroby w czasie pobytu w szpitalu otrzymują oni zasiłek chorobowy odpowiadający kwocie stanowiącej 70 proc. pensji. Pozostali, którzy nie mają 50 lat, kiedy przebywają w szpitalu, mają prawo do obniżonego (z 80 proc. do 70 proc. podstawy) zasiłku od 34. dnia choroby. Wcześniej, czyli za 33 dni ich choroby, pracodawca płaci im 80 proc. pensji.

– Popieramy to rozwiązanie, bo spowoduje ono, że wszyscy pracownicy będą traktowani równo – mówi Witold Polkowski z Konfederacji Pracodawców Polskich.

Do końca stycznia 2009 r. okres wypłaty wynagrodzenia chorobowego przez pracodawców za czas choroby był taki sam za wszystkich pracowników. Wynosił 33 dni w roku kalendarzowym. Obecne uregulowania zostały wprowadzone ustawą z 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009 r. nr 6, poz. 33).