Prywatne agencje nie są zainteresowane szukaniem zatrudnienia dla bezrobotnych. Nie robią tego, mimo że mogą dostać na to dodatkowe pieniądze.
Na znalezienie pracy dla bezrobotnego prywatna agencja pracy może dostać pieniądze z Funduszu Pracy (FP). Okazuje się, że zainteresowanie tym jest praktycznie zerowe. Od lutego 2009 r. trafiło do nich zaledwie 2,7 tys. zł. To klęska, biorąc pod uwagę, że tylko na ten cel w 2009 roku w FP zarezerwowano 18,3 mln zł. Zgodnie z przepisami, agencja może otrzymać od starosty nawet 4,6 tys. zł za doprowadzenie do zatrudnienia każdego bezrobotnego, znajdującego się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Chodzi m.in. o osoby bezrobotne, które nie ukończyły 25 lat albo mają więcej niż 50 lat. Muszą one utrzymać pracę przez co najmniej rok w pełnym wymiarze czasu.
Przedstawiciele agencji tłumaczą, że nie są zainteresowani szukaniem zatrudnienia dla tzw. trudnych bezrobotnych. Przede wszystkim skupiają się na zarabianiu pieniędzy za znalezienie zatrudnienia osobom, które mają prace, lub takim, które co prawda ją utraciły, ale są pracownikami z doświadczeniem.
– Osoby bezrobotne, za które agencje mogą uzyskać wynagrodzenie z FP, bardzo trudno zaktywizować, między innymi dlatego, że często są bez kwalifikacji – mówi Monika Ulatowska ze Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia.
Doskonale zdaje sobie z tego sprawę Iwona Szczudło, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu. Jest tam zarejestrowanych 10 tys. bezrobotnych, z czego prawie każdy (97,5 proc.) mógłby być klientem agencji.
– Czasami bardzo trudno jest przekonać długotrwale bezrobotnego, żeby w ogóle chciał cokolwiek zmienić w swoim życiu – tłumaczy Iwona Szczudło.
Dodaje, że w takiej sytuacji wynagrodzenie dla agencji może nie być wystarczającą zachętą do podjęcia przez nią wysiłku związanego z doprowadzeniem do zatrudnienia takiego bezrobotnego.
W dniu podpisania umowy ze starostą agencja maksymalnie otrzyma 30 proc. środków za działania, jakie podejmie w celu zatrudnienia bezrobotnego. Jeśli będzie on pracował krócej niż rok, to agencja musi zwrócić pieniądze. Nie zrobi tego tylko w jednym przypadku, kiedy firma zwolni pracownika dyscyplinarnie.
– Trzeba zmienić prawo, tak żeby agencja oddawała te pieniądze tylko wtedy, jeśli pracownik wypowie umowę, a nie wtedy jeśli zrobi to pracodawca – mówi Maciej Lidzbarski z ERC agencji zatrudnienia z Gdyni.
Poza tym agencje otrzymują różne wynagrodzenia nawet, jeśli bezrobotny będzie pracował przez co najmniej rok. Ustawa gwarantuje im bowiem co najmniej połowę z 4,6 tys. zł. Może więc się okazać, że po roku agencja otrzyma 2,3 tys. zł, a nie 4,6 tys. zł.
– Różnicowanie wynagrodzeń jest dobre, bo różny jest nakład pracy agencji związany z aktywizowaniem bezrobotnych – mówi Monika Ulatowska.
2941 agencji zatrudnienia jest zarejestrowanych w Polsce