DOMINIKA SIKORA

Ministerstwo Zdrowia przygotowuje pakiet ustaw reformujących system lecznictwa. Czy rząd zdecyduje się na daleko idące zmiany?

ANDRZEJ WŁODARCZYK

Nie znam tego projektu. Liczę na to, że jednym z elementów, jakie zaproponuje minister zdrowia, będzie ograniczenie monopolu NFZ i umożliwienie w niedalekiej przyszłości funkcjonowania ubezpieczycieli niepublicznych. W pakiecie powinny się także znaleźć rozwiązania umożliwiające wprowadzenie szybkiej ścieżki przekształceń dla publicznych szpitali w spółki prawa handlowego.

Sądzi pan, że resort powróci do projektu ustawy, który zakładał obowiązkowe przekształcenia szpitali w spółki prawa handlowego?

Sądzę, że tak, chociaż w nieco zmienionym kształcie. Należy dążyć do skomercjalizowania dużej części publicznych placówek. W przypadku części z nich powinno to być działanie obowiązkowe. Dalej bowiem pokutuje zasada, że państwowe to niczyje. W tych placówkach brakuje dobrej kadry zarządzającej i odpowiedzialności za złe zarządzanie. Brak również właściwego nadzoru ze strony właściciela, który często zupełnie nie panuje nad tym, by właściwie wydawać publiczne pieniądze.

Czy pakiet będzie zawierał również nowy projekt ustawy o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych?

Nie wiem, ale taki projekt jest moim zdaniem niezbędny. Do tego jednak trzeba uczciwie powiedzieć pacjentom, za jakie usługi przy obecnych zasobach finansowych NFZ jest w stanie zapłacić, a za jakie nie. W obecnym kształcie koszyki świadczeń gwarantowanych są za obszerne i nie gwarantują stworzenia oferty ubezpieczeniowej. Fundusz w dalszym ciągu finansuje te same świadczenia zdrowotne co przed wprowadzeniem w życie rozporządzeń koszykowych. Poza tym państwo powinno stworzyć system zachęt do kupowania polis zdrowotnych. Jeżeli resort zdrowia zaproponuje, że dodatkowa polisa będzie gwarantować jedynie dostęp do wyższego standardu leczenia, to obawiam się, że tylko niewielka część szpitali na tym skorzysta. Znając bowiem realia systemu lecznictwa, nie bardzo wyobrażam sobie zapewnienie przez publiczne placówki wyższego standardu leczenia. Placówki nie mają pieniędzy na zainwestowanie w remont pomieszczeń.