Osoby odbywające szkolenie lub staż za środki z UE, które pobierają stypendium szkoleniowe, obowiązkowo podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu, jeżeli nie mają innego tytułu powodującego taki obowiązek. Na przykład w przypadku osoby bezrobotnej, która nie pobiera zasiłku, a została skierowana na unijne szkolenie, obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego istnieje z tytułu pobierania przez nią stypendium.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) na podstawie interpretacji ZUS wyjaśnia, jak realizatorzy szkoleń, którzy wypłacają stypendia szkolącym się, powinni wywiązywać się z tego obowiązku. Wątpliwości wiązały się z tym, że od grudnia ubiegłego roku świadczenia wypłacane uczestnikom szkoleń współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

MRR, powołując się na art. 83 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przypomina, że w przypadku nieobliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przez płatnika, składkę na ubezpieczenie zdrowotne obliczoną na poszczególne miesiące obniża się do wysokości 0 zł. Równocześnie realizator unijnych szkoleń powinien ująć składki w wysokości 0 zł w deklaracji DRA. Dzięki temu uczestnik szkolenia będzie osobą ubezpieczoną. Interpretacja jest dla uczestników szkoleń korzystna, ponieważ otrzymają wyższe stypendium.

– Mimo zwolnienia z podatku dochodowego odprowadzaliśmy składkę w wysokości 9 proc. od przychodów uzyskiwanych przez uczestniczki naszych szkoleń, ponieważ nie było żadnej interpretacji, jak mamy postępować – mówi Elżbieta Dmoch z Warszawskiego Centrum Kobiet.