Osoby pracujące w najbliższą sobotę lub niedzielę, czyli dni, w których odbędą się ceremonie pożegnalne, będą mogły w nich uczestniczyć. Najprostszym sposobem jest skorzystanie z urlopu wypoczynkowego.

Każdy pracownik może złożyć w tej sprawie wniosek do pracodawcy. Nawet jeśli plan urlopów lub wcześniejsze uzgodnienia z pracodawcą przewidują wykorzystanie dni wolnych w innym terminie, pracownik może wnioskować o przesunięcie terminu urlopu. Pismo takie musi uzasadnić ważnymi przyczynami.

Jeśli pracodawca odmówi udzielenia lub przesunięcia terminu urlopu, pracownik może złożyć wniosek o urlop na żądanie. W ciągu roku przysługują mu cztery dni takiego urlopu.

Żądanie udzielenia urlopu należy zgłosić najpóźniej w dniu, w którym podwładny chce z niego skorzystać. Pracownik powinien jednak złożyć wniosek jak najwcześniej i przed rozpoczęciem pracy w dniu, w którym chce skorzystać z takiego uprawnienia.

W lepszej sytuacji znajdują się mieszkańcy Warszawy i Krakowa. Osoby te mogą skorzystać z godzinnej przerwy w pracy, aby uczestniczyć choćby w części uroczystości żałobnych. Przerwa przysługuje tylko wówczas, gdy tak stanowi układ zbiorowy, regulamin pracy lub umowa o pracę. Nie przysługuje za nią wynagrodzenie.

Z tytułu żałoby narodowej pracownicy nie mają prawa do zwolnienia z pracy.

Część właścicieli sklepów chce, aby ich pracownicy odrabiali w innym terminie dni wolne z powodu żałoby narodowej. Żadna firma z tego powodu nie może obniżać podwładnym pensji.

Pracownicy niektórych sklepów znajdujących się w centrach Factory otrzymali od swoich pracodawców informację, że będą musieli odpracować w innym terminie dni wolne ogłoszone w związku z żałobą narodową. Wielu właścicieli sklepów podjęło decyzję o zamknięciu swoich placówek handlowych 11 kwietnia (niedziela) oraz w zbliżający się weekend. W związku z uroczystościami pogrzebowymi Prezydenta RP i jego małżonki w niedzielę 18 kwietnia zamknięta będzie większość sklepów w Krakowie (w tym wszystkie placówki firm zrzeszonych w Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji).