Minister pracy i polityki społecznej rozpocznie pod koniec tego miesiąca wypłatę 300 mln zł, które urzędy pracy mają przeznaczać m.in. na staże i szkolenia dla młodych bezrobotnych. Taki termin wypłat i rozliczeń spowoduje, że urzędy pracy nie będą mogły wysyłać młodych bezrobotnych na długie, roczne staże.
Do połowy kwietnia marszałkowie województw poinformują ministra pracy i polityki społecznej, które urzędy ubiegają się o pieniądze na aktywizację młodych bezrobotnych, takich, których nie ukończyli 30 lat. Minister ze swojej rezerwy chce im wypłacić 300 mln zł.
– Już pod koniec kwietnia minister pracy i polityki społecznej wypłaci pieniądze pierwszym urzędom pracy na aktywizację młodych bezrobotnych – mówi Alicja Wasilewska z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.