Odwołanie lekcji z powodu egzaminów czy ogłoszenia epidemii nie zwalnia szkoły z obowiązku zapewniania dzieciom opieki w tym czasie.
Rodzice uczniów klas I–V Szkoły Podstawowej w Józefosławiu zostali poinformowani przez dyrekcję, że z powodu egzaminów dla szóstoklasistów nie odbywają się zajęcia dydaktyczne. W związku z czym zamknięta jest również świetlica. W efekcie większość rodziców musiała zorganizować dzieciom opiekę.
Dominika Malicka, mama pierwszoklasisty, podkreśla, że podobnie było zimą, gdy lekcje zostały odwołane z powodu grypy.