Wielu pracodawców od dawna dawało absolwentom szkół i uczelni szanse na odbycie praktyki, pozwalającej na zdobycie przynajmniej minimalnego doświadczenia zawodowego. W niektórych przypadkach mogło to prowadzić do zatrudnienia u pracodawcy, który organizował praktykę. Obecnie odbywanie takich praktyk jest jednak szczegółowo uregulowane. Ustawa z 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich umożliwia praktykantowi uzyskanie formalnego zaświadczenia o odbyciu praktyki, bez utraty korzyści wynikających ze statusu bezrobotnego. Korzyść dla pracodawcy wynika natomiast z tego, że praktykant – zdobywając doświadczenie zawodowe – wykonuje na jego rzecz określone prace.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na tematy:

Przyjmujący na praktykę nie musi mieć pracowników

Strony powinny zawrzeć umowę

Praktykant nie może mieć więcej niż 30 lat

Umowa nie może dotyczyć prac niebezpiecznych

Praktykant nie jest pracownikiem

Zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Praktykanta można przyjąć najwyżej na trzy miesiące