Chcemy zdecydowanie zwiększyć efektywność pośrednictwa pracy, wzmacniając zarówno służby publiczne, jak i niepubliczne - powiedziała Czesława Ostrowska, wiceminister pracy i polityki społecznej, podczas zorganizowanej przez Instytut Spraw Publicznych konferencji Strategia Lizbońska w działaniu. Zmiana polityki rynku pracy w Polsce? Patronem medialnym konferencji była GP.

Wiceminister poinformowała też, że resort pracy zamierza zmienić funkcjonowanie powiatowych urzędów pracy, aby działały przez siedem dni w tygodniu przez całą dobę.

- Taki projekt pilotażowy działa w województwie podlaskim i chcemy, aby w ten sposób pracowały wszystkie urzędy pracy - mówiła Czesława Ostrowska.

Tłumaczyła, że chciałaby, aby bezrobotni nie musieli pojawiać się w nich osobiście i żeby byli informowani o ofertach telefonicznie i za pośrednictwem internetu. Zwróciła też uwagę na konieczność aktywizacji osób, które ukończyły 50 lat i poprawę startu zawodowego wchodzących na rynek pracy.

Problem ten poruszyli również inni uczestnicy konferencji.

- Mimo że w Polsce szybko spada bezrobocie i zwiększa się wskaźnik zatrudnienia, wciąż pracuje bardzo niewiele osób w wieku przedemerytalnym - wskazywał Xavier Prats Monne, dyrektor ds. zatrudnienia, Strategii Lizbońskiej i spraw zagranicznych z Komisji Europejskiej.

Tłumaczył, że polityka wysyłania tak wielu osób na świadczenia, to niepotrzebne marnotrawstwo zasobów ludzkich. Eksperci zwracali też uwagę na konieczność popularyzacji w Polsce tzw. nauki przez całe życie.

- Dzięki temu pracownicy zachowują cechy, które są im potrzebne na rynku pracy, i nawet kiedy są zwalniani, łatwiej zaleźć im zatrudnienie - mówiła Barbara Surdykowska, ekspert NSZZ Solidarność.

Michał Boni, ekspert CASE podkreślał, że środki na szkolenia z Funduszu Pracy powinny trafiać nie tylko do osób posiadających status bezrobotnego, ale także do tych, którzy są zatrudnieni.

Bartosz Marczuk

bartosz.marczuk@infor.pl