Tylko profesorowie będą mogli być zatrudnieni na podstawie mianowania. Magistrowie wejdą do tzw. minimum kadrowego dającego uprawnienia do kształcenia. Nauczyciele będą mogli pracować dodatkowo tylko na jednym etacie i to za zgodą rektora.

Rząd chce, aby bez zgody rektora nauczyciel akademicki nie mógł podjąć dodatkowego zatrudnienia na umowę o pracę. Rektorzy szkół niepublicznych ostrzegają, że takie rozwiązanie utrudni uczelniom prowadzenie studiów pierwszego stopnia.

Przekonują, że wielu doktorów habilitowanych i profesorów pracujących na dwóch etatach – zwykle drugi mają na uczelni prywatnej – może nie otrzymać zgody na dodatkowe zatrudnienie.