•  NAGRODA GŁÓWNEGO INSPEKTORA PRACY. Nasz redakcyjny kolega Łukasz Guza otrzymał nagrodę Głównego Inspektora Pracy za zaangażowanie w popularyzację problematyki ochrony pracy. Serdecznie gratulujemy.
  •  LEKARZE KRYTYKUJĄ RZĄD. Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy źle ocenia decyzję rządu dotyczącą nieprzekazania prawie 4 mld zł NFZ z Funduszu Pracy. Zdaniem związku, to dowód, że rządzący oceniają nakłady na lecznictwo jako wystarczające, a system ochrony zdrowia za nieefektywny. Zdaniem OZZL, odrzucenie możliwości doraźnego zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia w najbliższym roku, w sytuacji gdy muszą wzrosnąć koszty szpitali związane z wprowadzeniem nowych przepisów o czasie pracy lekarzy, jest wyrazem wielkiej nieodpowiedzialności rządzących.

Więcej www.ozzl.org.pl

■  RZECZNIK O SYSTEMIE EWIDENCJI DOCHODÓW ROLNIKÓW. Rzecznik praw obywatelskich Janusz Kochanowski zwrócił się do premiera Donalda Tuska, by podjęto pilne prace nad stworzeniem systemu ewidencji dochodów rolników. Przypomniał, że w październiku złożył wniosek do TK, w którym zakwestionował ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z 2004 roku, zgodnie z którą budżet państwa zobowiązany jest do finansowania składek na ubezpieczenie zdrowotne bez względu na wysokość osiąganych przychodów przez rolników.

Więcej www.brpo.gov.pl

■  BĘDĄ NEGOCJACJE PŁACOWE W ZUS. Prezes ZUS Sylwester Rypiński zapewnił, że zrobi wszystko, co możliwe, by poprawić warunki pracy w Zakładzie. Według niego, wypłata emerytur, rent i innych świadczeń z ZUS nie jest zagrożona. Podobnie uważa Zarząd Główny Związku Zawodowego Pracowników ZUS, który 20 grudnia będzie negocjował z prezesem Zakładu. Średnia pensja w ZUS wynosi około 1,8 tys. zł brutto.