Po nieudanym starcie w ubiegłym roku pakietu antykryzysowego finansowanego ze środków UE Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) chce zintensyfikować działania w tym roku. Antykryzysowe wsparcie dla przedsiębiorców w 2010 roku ma wynieść 1,4 mld zł. Województwa mają wdrożyć w tym roku wszystkie narzędzia z pakietu: dodatki relokacyjne dla osób, które znajdą pracę poza miejscem zamieszkania, oraz motywacyjne, jeśli podejmą zatrudnienie z niższym wynagrodzeniem niż u poprzedniego pracodawcy. Konkursy w większości województw zostały już rozpisane. Pierwsze sygnały, które docierają z regionów, są jednak niepokojące.

Brak diagnozy

Żaden z 27 wniosków, które wpłynęły na konkurs ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Olsztynie, nie uzyskał dofinansowania. Tym samym kwota 10 mln zł pozostaje niewykorzystana.

– Oczekiwaliśmy analizy sytuacji przedsiębiorstw, które zgłaszają nam zamiar zwolnień grupowych, dotarcia do konkretnych przedsiębiorstw i osób, które tracą pracę, oraz zaproponowania im konkretnej pomocy – mówi Jolanta Przyborowska-Poniedziałek z WUP w Olsztynie.

Dodaje, że diagnoza ograniczyła się do stwierdzenia, że w województwie występują procesy restrukturyzacji i modernizacji oraz podania liczby osób bezrobotnych.

Dobrych projektów wsparcia dla przedsiębiorców i osób zwalnianych w regionach jest mało także w innych województwach. Połowa z około 50 wniosków zgłoszonych w konkursie o 30 mln zł ogłoszonym na Podkarpaciu odpadła na etapie oceny formalnej. Całej puli środków (3,5 mln zł) nie zakontraktowało też województwo opolskie. Dofinansowanie otrzyma tylko jeden projekt na rzecz zamierzającej restrukturyzować zatrudnienie huty Mała Panew.

Działania ministerstwa są o kilka miesięcy spóźnione. Do urzędów pracy wpływa coraz mniej zgłoszeń o planowanych zwolnieniach grupowych. W woj. podlaskim, które w ubiegłym roku najbardziej odczuło skutki kryzysu, w styczniu i lutym 2010 r. zostało zwolnionych tylko 45 osób z trzech przedsiębiorstw. Natomiast w woj. warmińsko-mazurskim do zwolnień grupowych zostały zgłoszone tylko 34 osoby.