Do 30 kwietnia rolnicy i domownicy ubezpieczeni w KRUS muszą opłacić wyższe składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za II kwartał tego roku. Chociaż okresy ubezpieczenia w KRUS są ustalane w miesiącach i latach, to składki nadal są płacone kwartalnie.

Powodem podwyżki jest marcowa waloryzacja świadczeń, która podwyższyła wysokość tzw. emerytury podstawowej do 706,29 zł. Jest ona podstawą do ustalania miesięcznej składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe rolników. W efekcie rolnicy prowadzący gospodarstwa:

● do 50 ha zapłacą podstawową składkę emerytalno-rentową w wysokości 71 zł miesięcznie (213 zł za kwartał). Taką samą kwotę zapłacą za domowników zgłoszonych do ubezpieczenia bez względu na wielkość gospodarstwa. Tylko za domowników prowadzących firmy składka jest liczona podwójnie (142 zł miesięcznie),

● o powierzchni powyżej 50 ha do 100 ha zapłacą składkę podstawową (71 zł) i dodatkową w wysokości 12 proc. emerytury podstawowej (łącznie 156 zł miesięcznie, 468 zł za kwartał),

● powyżej 100 ha do 150 ha będą musieli zapłacić 241 zł miesięcznie (723 zł za kwartał),

● powyżej 150 ha do 300 ha zapłacą 325 zł miesięcznie (975 zł za kwartał),

● powyżej 300 ha zapłacą 410 zł miesięcznie (1230 zł za kwartał).

Jednocześnie wszyscy rolnicy muszą płacić składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie. Stawka jest taka sama dla wszystkich rolników i domowników. Wynosi tak jak dotychczas 30 zł miesięcznie (90 zł kwartalnie).

Osoba posiadająca największe gospodarstwo (powyżej 300 ha) zapłaci więc do KRUS z tytułu wszystkich składek (emerytalna, rentowa, chorobowa, wypadkowa, macierzyńska) 1320 zł kwartalnie za jedną osobę. Jest to o 54 zł więcej niż za poprzedni kwartał. Osoba, która ma gospodarstwo do 50 ha, zapłaci w sumie 303 zł za kwartał.