Od stycznia tego roku firmy, które zatrudniają osoby wykonujące prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, muszą za nie opłacać składki w wysokości 1,5 proc. tzw. podstawy wymiaru do Funduszu Emerytur Pomostowych (FEP). Mają też obowiązek prowadzenia ich ewidencji i zgłoszenia jej do ZUS. Przepisy ustawy nie precyzją jednak, czy ten termin mija dzisiaj, czy do końca marca 2011 r.

Centrala ZUS przygotowała w tej sprawie wyjaśnienie. Zakład potwierdza, że pracodawcy mają obowiązek przekazać do ZUS formularz ZUS ZSWA będący zgłoszeniem lub korektą danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Termin tego zgłoszenia upływa 31 marca danego roku za poprzedni rok kalendarzowy. Pierwsze zgłoszenia firmy będą musiały jednak przekazać do końca marca 2011 r.

– Trudno zrozumieć tak długi termin przekazywania zgłoszeń. Tym bardziej że co miesiąc przekazujemy do ZUS bieżące raporty dotyczące wysokości opłacanych składek – mówi Violetta Koziobrodzka, zastępca kierownika Działu Kadr i Szkolenia Zawodowego Kopalni Węgla Brunatnego Turów.