Pracownik mobbingowany w pracy może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem pieniężnego zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, a gdy z tego powodu rozwiązał umowę o pracę, stosownego odszkodowania.
Mobbing stanowi niedozwolone działania lub zachowania w środowisku pracy, które dotyczą lub są skierowane przeciwko pracownikowi i polegają na jego nękaniu lub zastraszaniu. Dlatego kodeks pracy otacza ochroną prawną ofiary mobbingu, przyznając im z tego tytułu prawo do finansowej rekompensaty, a na pracodawców nakłada obowiązek przeciwdziałania temu zjawisku.
Przykład 1
Pracodawca powinien zareagować
Reklama
Dyrektor oddziału szykanuje jedną z młodszych pracownic, której jest bezpośrednim przełożonym. Przydziela jej znacznie częściej niż innym pracownikom pracę na drugiej zmianie, mimo że ma ona najmniej dogodną sytuację, gdyż jest matką samotnie wychowującą dziecko. Dyrektor systematycznie wzywa ją do biura, aby wyrazić o niej swoje niezadowolenie i zagrozić utratą pracy, a także często krytykuje i obcesowo odnosi się do niej przy klientach. W dni wolne od pracy przełożony nęka pracownicę telefonami z różnymi uwagami i pretensjami. Działań mobbingowych nie musi się dopuścić wyłącznie pracodawca, ale także bezpośredni przełożeni czy współpracownicy. Jednak odpowiedzialność z tego tytułu ponosi pracodawca, który odpowiada zarówno za własne działania, jak i za niewywiązanie się z obowiązku przeciwdziałania mobbingowi w pracy. Dlatego też w opisanej sytuacji pracodawca powinien zareagować na zachowanie dyrektora oddziału, który szykanuje swojego podwładnego, gdyż tolerowanie tego typu działań lub ich niedostrzeganie może powodować dla niego konsekwencje prawne z tytułu mobbingu mimo że bezpośrednio w tym nie uczestniczy.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak rozpoznać mobbing w firmie.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

- Czym jest mobbing
- Jak długo musi trwać nękanie
- Co pracownik musi udowodnić
- Jaka jest rekompensata za mobbing