Pełnoletnia osoba, która korzysta z Funduszu Alimentacyjnego, nie straci prawa do tej pomocy po urodzeniu dziecka.
Resort pracy przygotował zmiany w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, które mają doprecyzować zasady przyznawania świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Chce, aby gminy mogły zlecać ośrodkom pomocy społecznej całość działań związanych z realizacją ustawy o FA.
Obecnie gmina może przekazać im obowiązki związane z prowadzeniem postępowania w stosunku do osób uprawnionych, wypłaty im świadczeń, przeprowadzaniem wywiadu alimentacyjnego i odbieraniem oświadczenia majątkowego od niesolidnego rodzica. W praktyce wiele gmin upoważniało ośrodki do podejmowania wszystkich ustawowych zadań, czyli np. także do aktywizacji zawodowej dłużnika. Takie uchwały były potem kwestionowane przez wojewodów. Stało się tak np. w województwie lubelskim.
– Możliwość przeniesienia wszystkich zadań do jednego miejsca ułatwi podejmowanie działań wobec dłużników i na rzecz uprawnionych. Nie trzeba też będzie dublować dokumentacji – mówi Piotr Zajączkowski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku.Kolejna zmiana przewiduje możliwość otrzymywania świadczenia z FA przez pełnoletnią osobę, która urodziła dziecko. Aby zachować do niego prawo, będzie jednak musiała spełniać pozostałe wymagania – mieć do 25 lat, kontynuować naukę i być stanu wolnego. O wprowadzenie takiej zmiany apelował m.in. rzecznik praw dziecka, który uważał, że nie można pozbawiać wsparcia osób tylko z tego powodu, że urodziły dzieci.
Ponadto gmina nie będzie naliczała odsetek od świadczeń nienależnie pobranych, w sytuacji gdy sąd zadecydował o obniżeniu alimentów z mocą wsteczną, a w tym czasie osoba uprawniona pobierała świadczenia z FA w wyższej wysokości.
– To dobra zmiana, bo nie można dodatkowo karać osoby uprawnionej koniecznością płacenia odsetek, która nie ma wpływu, jaką decyzję podejmie sąd – mówi Regina Politowicz, dyrektor Wydziału Świadczeń Społecznych Urzędu Miasta w Bydgoszczy.
Świadczenia będzie też musiała zwrócić osoba, która pobierała je, mimo że sąd zwolnił z obowiązku alimentacji osobę dotychczas do tego zobowiązaną. Z ustawy wykreślone zostaną przepisy dotyczące koordynacji świadczeń z FA w ramach systemów zabezpieczenia społecznego, bo Polska zrezygnuje z takiego wymogu od maja tego roku.