Resort pracy przygotował zmiany w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, które mają doprecyzować zasady przyznawania świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Chce, aby gminy mogły zlecać ośrodkom pomocy społecznej całość działań związanych z realizacją ustawy o FA.

Obecnie gmina może przekazać im obowiązki związane z prowadzeniem postępowania w stosunku do osób uprawnionych, wypłaty im świadczeń, przeprowadzaniem wywiadu alimentacyjnego i odbieraniem oświadczenia majątkowego od niesolidnego rodzica. W praktyce wiele gmin upoważniało ośrodki do podejmowania wszystkich ustawowych zadań, czyli np. także do aktywizacji zawodowej dłużnika. Takie uchwały były potem kwestionowane przez wojewodów. Stało się tak np. w województwie lubelskim.

– Możliwość przeniesienia wszystkich zadań do jednego miejsca ułatwi podejmowanie działań wobec dłużników i na rzecz uprawnionych. Nie trzeba też będzie dublować dokumentacji – mówi Piotr Zajączkowski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku.