TRZY PYTANIA DO Rafała Krawczyka, sędziego Sądu Okręgowego w Toruniu - Brak rzeczywistej likwidacji placówki w rozumieniu art. 20 ust. 1 Karty Nauczyciela (KN) oznacza, że przekształcenie przedszkoli nie daje podstawy do wypowiedzenia stosunków pracy nauczycielom.Czy nauczyciele przedszkoli przekształcanych z zakładów w jednostki budżetowe muszą otrzymać wypowiedzenia?