Polacy wracający na przykład z Wielkiej Brytanii mogą korzystać w Polsce z unijnych szkoleń dla osób zwalnianych z pracy.
Osoby zwolnione, przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, mogą korzystać z unijnych szkoleń i doradztwa w ramach tzw. programów outplacementowych. Do firm szkoleniowych, które realizują takie projekty, zgłaszają się Polacy wracający zza granicy.
– Osoby wracające z Irlandii czy Wielkiej Brytanii, które wykonywały tam pracę niezgodną ze swoimi kwalifikacjami, najczęściej szukają szkoleń, które pozwolą im wrócić w Polsce do zawodu wyuczonego na studiach – mówi Mateusz Goliński z firmy szkoleniowej Primatt.