Według informacji przedstawionych przez KPP, w Polsce istnieje ok. 14 tys. spółdzielni, z czego ok. 700 to spółdzielnie pracy zrzeszające ok. 10 mln członków i zatrudniające ok. 300 tys. osób.

"Mimo tak dużego potencjału, spółdzielnie nie mogą się rozwijać, ponieważ działają na podstawie przepisów sprzed 1989 r., czyli sprzed zmian ustrojowych. W efekcie, w ostatniej dekadzie ich liczba zmniejszyła się o ok. 75 proc. - zostały zlikwidowane albo upadły" - powiedział Malinowski.

Jak zauważyli eksperci KPP jednym z problemów, z którymi borykają się spółdzielnie jest brak tytułu własności do wypracowanego przez nie majątku. "Aby spółdzielnie przetrwały, konieczne są istotne zmiany w prawie, w tym umożliwienie im przekształcania się w spółki prawa handlowego" - powiedział ekspert KPP Adam Ambrozik.

Jak wyjaśnił PAP Adam Kwaśnik z KPP, przekształcenie spółdzielni w spółki umożliwi lepsze ich finansowanie. "Dziś takie przekształcenie jest trudne, gdyż wymaga np. wniesienia aportem do spółki całego majątku i praw, którymi dysponuje spółdzielnia. Przedsiębiorca, który chciałby zainwestować w spółdzielnię, nie może liczyć na uzyskanie liczby udziałów odpowiedniej do wniesionego przez niego kapitału, a w efekcie na odpowiednią dywidendę" - dodał.

"Nie oznacza to jednak, że drzwi zostały zamknięte i na etapie dalszych prac legislacyjnych zmiany w tym zakresie nie są możliwe"

"Przekształcenie spółdzielni w spółkę w myśl obecnych przepisów wymaga też uzyskania przez spółkę koncesji. Tymczasem koncesja powinna być automatycznie przenoszona ze spółdzielni na spółkę, bez potrzeby dopełniania uciążliwych wymogów administracyjnych związanych z jej uzyskaniem" - uważa Kwaśnik.

Wiceminister gospodarki Rafał Baniak wyjaśnił, że z założeń do projektu ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, które znajdują się na etapie uzgodnień międzyresortowych, zostały wykreślone przepisy nowelizujące prawo spółdzielcze. "Nie oznacza to jednak, że drzwi zostały zamknięte i na etapie dalszych prac legislacyjnych zmiany w tym zakresie nie są możliwe" - dodał.

Spółdzielnia to podmiot gospodarczy stanowiący dobrowolne zrzeszenie osób prawnych lub fizycznych, z których każda musi posiadać co najmniej jeden udział. Od spółek odróżnia spółdzielnie m.in. to, że o zmianie liczby jej członków oraz kwoty funduszu udziałowego decyduje wyłącznie zarząd lub rada nadzorcza spółdzielni, bez potrzeby publicznej emisji akcji, jak w spółce akcyjnej, czy zgłaszania każdej sprzedaży udziałów do Krajowego Rejestru Sądowego, jak w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Członek spółdzielni nie odpowiada za jej zobowiązania, a w stratach spółdzielni partycypuje tylko do wysokości wniesionego udziału.