Ministerstwo Zdrowia ma pomysł, jak rozwiązać problem kolejek w służbie zdrowia. Młodzi lekarze mają wykonywać wiele prostych zabiegów, nie czekając na zdobycie specjalizacji. Wszystko dzięki certyfikatom umiejętności.
To nowe rozwiązanie przewiduje projekt nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza. Zakłada, że kilkadziesiąt badań i zabiegów będą mogli wykonywać lekarze, którzy przejdą kilkumiesięczne szkolenie. Jak uzasadnia ministerstwo, dzięki temu zmniejszą się kolejki. Szczególnie do specjalistów, których w Polsce notorycznie brakuje, a więc epidemiologów, geriatrów, onkologów czy rehabilitantów i anestezjologów.

Pacjent będzie bezpieczny