Rada gminy będzie jedynie informowana o wynikach konkursu na dyrektora szkoły. Nie będzie natomiast ich nadzorować.
Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało nowy projekt rozporządzenia w sprawie regulaminu konkursu na dyrektora szkoły publicznej. Uwzględnia on zmiany, jakie wprowadza najnowsza nowelizacja ustawy o systemie oświaty, która czeka na podpis prezydenta.
Zgodnie z nią za organizację konkursów odpowiadają tylko i wyłącznie organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego, czyli wójt, burmistrz, prezydent, zarząd powiatu i województwa. Będą one jednak informować organy stanowiące, czyli radę gminy, miasta, powiatu, o wynikach konkursu. Resort doprecyzował również, że protokół z posiedzenia komisji musi zawierać m.in.: informację o składzie komisji, dane kandydatów, a także pytania im zadane i streszczenie udzielonych przez nich odpowiedzi.
Projekt przewiduje również, że ogłoszenie o konkursie nie będzie musiało pojawiać się równocześnie w dwóch dziennikach o zasięgu lokalnym i wojewódzkim. Jan Żądło, dyrektor Wydziału Oświaty w Urzędzie Miasta Krakowa, popiera tę zmianę. Przy obecnych cenach ogłoszeń jest to bowiem znaczący wydatek w budżecie. Kraków co roku wydaje na ich umieszczanie ponad 25,5 tys. zł.
Ponadto samorządowcy na posiedzeniu zespołu ds. edukacji Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu postulowali również, aby zmienić zasady przechodzenia kandydatów do drugiej tury konkursu, w przypadku gdy żaden nie uzyskał więcej niż połowy głosów komisji, co gwarantuje wygraną. W obecnej wersji projektu do drugiego głosowania są dopuszczeni kandydaci, którzy uzyskali co najmniej dwa głosy w pierwszym. Samorządowcy chcą, aby do drugiej tury przechodzili kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów.