Rada gminy będzie jedynie informowana o wynikach konkursu na dyrektora szkoły. Nie będzie natomiast ich nadzorować.
Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało nowy projekt rozporządzenia w sprawie regulaminu konkursu na dyrektora szkoły publicznej. Uwzględnia on zmiany, jakie wprowadza najnowsza nowelizacja ustawy o systemie oświaty, która czeka na podpis prezydenta.
Zgodnie z nią za organizację konkursów odpowiadają tylko i wyłącznie organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego, czyli wójt, burmistrz, prezydent, zarząd powiatu i województwa. Będą one jednak informować organy stanowiące, czyli radę gminy, miasta, powiatu, o wynikach konkursu. Resort doprecyzował również, że protokół z posiedzenia komisji musi zawierać m.in.: informację o składzie komisji, dane kandydatów, a także pytania im zadane i streszczenie udzielonych przez nich odpowiedzi.