W zakładach pracy może obowiązywać całkowity zakaz palenia. Pracodawca nie będzie mógł tworzyć palarni dla pracowników.
Jeszcze w tym roku pracodawcy mogą zostać zmuszeni do likwidacji palarni w zakładach pracy. Stanie się tak, jeśli senatorowie i posłowie poprą poprawki senackiej Komisji Zdrowia do nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Senat zajmie się tymi propozycjami na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu.
Poprawki zgłoszone przez komisję są bardziej restrykcyjne od zmian uchwalonych przez Sejm. Przewidują, że palenie tytoniu będzie całkowicie zabronione na terenie zakładów pracy, w tym również szpitali i szkół. Posłowie chcieli, aby to pracodawca decydował o tym, czy w zakładzie będą wydzielone palarnie. Obecnie w firmach obowiązuje zakaz palenia poza wyodrębnionymi do tego pomieszczeniami. Firma musi je tworzyć w zależności m.in. od liczby zatrudnionych pracowników.