W ubiegłym roku zasiłek rodzinny otrzymywało przeciętnie 3,3 mln dzieci, czyli o 400 tys. mniej niż w 2008 roku Jeszcze większy spadek nastąpił w IV kwartale 2009 r., w którym gminy wypłacały zasiłki dla 3 mln dzieci. W tym o kresie powinna być przeprowadzona ustawowa weryfikacja kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń rodzinnych oraz wysokości poszczególnych świadczeń.

W wyniku decyzji rządu podniesiona została wysokość tylko zasiłków rodzinnych, natomiast kryterium dochodowe, wynoszące 504 zł w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub 583 zł, gdy wychowuje się w niej niepełnosprawne dziecko, zostało po raz kolejny zamrożone. Jak ustaliliśmy, mimo wcześniejszych zapowiedzi zmian w systemie przyznawania zasiłków, które miały w większym stopniu uniezależnić je od dochodów rodziny, nie będą one wprowadzone w najbliższym czasie.

– W tym roku nie będziemy prowadzić prac nad nowelizacją przepisów dotyczących zasiłków i podwyższenia kryterium dochodowego – mówi DGP Jolanta Fedak, minister pracy i polityki społecznej.

Niezmieniany od momentu wejścia w życie ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.) próg dochodowy powoduje, że o ile w 2004 roku zasiłki otrzymywało 5,5 mln dzieci, o tyle w kolejnych latach następował systematyczny spadek tej liczby.

– W ubiegłym roku świadczenia otrzymywało 10,1 tys. dzieci, podczas gdy w poprzednich latach zasiłki miało przyznane 15 tys. osób – potwierdza Anna Łepik, wicenaczelnik Wydziału Świadczeń Społecznych Urzędu Miasta w Gdyni.