Projekty rozwojowe szkół wyższych finansowane przez UE są słabo zarządzane. Uczelnie zawyżają stawki dla wykładowców prowadzących dodatkowe zajęcia. Resort nauki rozwiązał umowę z uczelnią, która miała za wysokie koszty zarządzania projektem.
Resort nauki wydał już ponad 1,3 mld zł na sfinansowanie projektów uczelni, które chcą unowocześnić swoją ofertę dydaktyczną. W najbliższych tygodniach podzieli kolejne 700 mln zł. Pieniądze mają być przeznaczone m.in. na otwieranie nowych kierunków studiów, nauczanie w języku angielskim, staże zagraniczne i udział pracodawców w kształceniu. Jednak zdaniem ekspertów uczelnie źle zarządzają tymi ogromnymi funduszami.
– Im większa uczelnia, tym bardziej skomplikowane zarządzanie – potwierdza Paweł Chorąży, dyrektor Departamentu EFS w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego (MRR).