Osoby, które rozpoczynają pracę na etacie lub zakładają własne firmy, muszą wybrać fundusz emerytalny. Jeśli samodzielnie nie dokonają wyboru, zrobi to za nich ZUS.
Osoby, które urodziły się w 1969 roku lub później i po raz pierwszy podejmują pracę albo rozpoczynają działalność gospodarczą, muszą wybrać jeden z 14 działających na rynku otwartych funduszy emerytalnych (OFE). Taki obowiązek dotyczy jednak wyłącznie tych osób, które odprowadzają do ZUS składkę emerytalną. Nie muszą więc zawierać umowy z funduszem np. studenci i uczniowie do 26 roku życia, którzy pracują na postawie umowy zlecenia lub osoby pracujące na podstawie umowy o dzieło. Ich zleceniobiorca nie odprowadza za nich najczęściej do ZUS składki emerytalnej.
Formalnie każda osoba, która zacznie pracować, powinna wybrać jeden z działających funduszy w ciągu 7 dni od podjęcia zatrudnienia. Tak stanowią przepisy. W praktyce jednak liczy się to, aby zrobić to do 10 stycznia lub 10 lipca. To właśnie taka data musi widnieć na umowie, aby uniknąć wylosowania przez ZUS.
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Losowania do OFE

Strat finansowych związanych z zaniechaniem samodzielnego wyboru OFE

Wykazu uposażonego

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Na co zwracać uwagę, wybierając OFE.