Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczyna rekrutację do pilotażowego projektu szkoleniowego adresowanego do firm rodzinnych. Szkolenia będą dotyczyć specyficznych problemów takiej przedsiębiorczości, m.in. problemów sukcesji, konfliktów rodzinnych i firmowych, sposobów podejmowania decyzji w tym biznesie. Wsparciem zostanie objętych co najmniej 300 osób z kilkudziesięciu takich firm. Na szkolenia i doradztwo dla nich PARP przeznaczy 3,1 mln zł. Projekt potrwa do 2011 roku.

Za przedsiębiorstwo rodzinne PARP uznaje firmę, która zatrudnia co najmniej dwie osoby z rodziny, przy czym co najmniej jedna z nich ma istotny wpływ na zarządzanie, a rodzina posiada udziały w biznesie.

– Preferowane będą firmy z otwartą, innowacyjną kulturą organizacyjną, rozwijające się, wyróżniające się postawą propracowniczą i gotowe do pozostania w projekcie przez rok – wyjaśnia Małgorzata Mączyńska z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Uczestnicy projektu (z każdej firmy od dwóch do sześciu osób) wezmą udział w cyklu szkoleń, warsztatów i konferencji szkoleniowych. Szkolenia zostały poprzedzone ogólnopolskim badaniem przedsiębiorczości rodzinnej. Wynika z niego, że przedsiębiorstwa rodzinne stanowią 36 proc. wszystkich firm z sektora MSP w Polsce. 90 proc. z nich zatrudnia poniżej dziesięciu osób. Co dziesiąta firma rodzinna jest podmiotem zatrudniającym od 10 do 49 pracowników, a tylko 1 proc. zalicza się do firm średniej wielkości. Firmy rodzinne wytwarzają około 10 proc. ogółu polskiego PKB.