85 zł wyniesie maksymalna opłata za rekrutację na studia w roku akademickim 2010/2011. Więcej zapłacą tylko kandydaci na kierunki artystyczne i sportowe.
W tym roku nie zmieni się wysokość opłat za postępowania rekrutacyjne na studia. Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2010/2011. Już trzeci rok z rzędu resort nauki nie podwyższa opłat i utrzymują się one na poziomie z 2008 roku.
Najwięcej, bo 150 zł, zapłacą kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunki studiów, które wymagają przeprowadzenia sprawdzianów uzdolnień artystycznych oraz na kierunki architektura i urbanistyka oraz architektura wnętrz. 100 zł może kosztować rekrutacja obejmująca sprawdziany sprawności fizycznej. Wszyscy pozostali kandydaci na studia zapłacą za postępowanie kwalifikacyjne maksymalnie 85 zł.
Uczelnie mogą jednak ustalić niższą opłatę. Z dotychczasowej ich praktyki wynika jednak, że większość ustala maksymalne stawki. Tymczasem kandydaci muszą zapłacić za rekrutację na każdym kierunku, na którym złożą dokumenty. Jeśli więc dana osoba walczy o indeks na trzech kierunkach, zapłaci za każdy z nich. Zasadniczo uczelnie nie zwracają wniesionej opłaty. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach, np. nieprzystąpienia do rekrutacji z powodu choroby, można starać się o jej zwrot. Limity opłat obowiązują jedynie szkoły publiczne.