85 zł wyniesie maksymalna opłata za rekrutację na studia w roku akademickim 2010/2011. Więcej zapłacą tylko kandydaci na kierunki artystyczne i sportowe.
W tym roku nie zmieni się wysokość opłat za postępowania rekrutacyjne na studia. Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2010/2011. Już trzeci rok z rzędu resort nauki nie podwyższa opłat i utrzymują się one na poziomie z 2008 roku.
Najwięcej, bo 150 zł, zapłacą kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunki studiów, które wymagają przeprowadzenia sprawdzianów uzdolnień artystycznych oraz na kierunki architektura i urbanistyka oraz architektura wnętrz. 100 zł może kosztować rekrutacja obejmująca sprawdziany sprawności fizycznej. Wszyscy pozostali kandydaci na studia zapłacą za postępowanie kwalifikacyjne maksymalnie 85 zł.