Sejm uchwalił nowe przepisy regulujące przyznawanie becikowego i dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka. Posłowie odrzucili poprawki senatorów, które miały redakcyjny charakter. Ustawę musi teraz podpisać prezydent, a zmienione przepisy wejdą w życie za dwa, trzy tygodnie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Od tego dnia do końca 2011 roku będą obowiązywać złagodzone zasady. Rodzic do wniosku o becikowe będzie musiał dołączyć zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położną potwierdzające, że ciężarna miała wykonane jedno badanie w trakcie ciąży. Konieczność objęcia opieką od 10 tygodnia ciąży do porodu oraz wykonywania badań w każdym trymestrze ciąży powróci w styczniu 2012 r. W tym czasie rząd będzie prowadził kampanię informacyjną zachęcającą do profilaktyki w trakcie ciąży.

Zaległe becikowe otrzymają też te osoby, którym z powodu restrykcyjnych przepisów obowiązujących od listopada ubiegłego roku gmina wydała decyzję negatywną lub z powodu braku odpowiedniego zaświadczenia zostawiła wniosek bez rozpatrzenia. Rząd szacuje, że mogło być nawet 23 tys. takich osób. Ci rodzice będą mieli czas na ponowne złożenie wniosku przez sześć miesięcy od wejścia w życie nowych przepisów.