Dla osób, które chcą założyć firmę, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) przewidziało w tym roku ponad 590 mln zł. Większość tej kwoty trafi do osób znajdujących się w najgorszym położeniu na rynku pracy. Część tzw. operatorów, czyli pośredników, którzy wypłacają przedsiębiorcom dotacje w wysokości do 40 tys. zł, dostosowała się do zaleceń MRR oraz regionów i zmieniło kryteria przyznawania wsparcia. Najważniejszą zmianą jest wykluczenie z projektów osób aktywnych zawodowo. Ich zgłoszeń w ogóle nie przyjmuje np. Fundacja Inkubator z Łodzi.

– Mieliśmy prawo zawęzić grupę docelową i tak zrobiliśmy. Łódzki WUP sugerował, aby kierować wsparcie głównie do osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Uznaliśmy, że pomocy potrzebują najbardziej osoby nieaktywne zawodowo – mówi Aleksandra Pisera z Fundacji Inkubator.

Inni pośrednicy nie wykluczają udziału pracujących, ale zamierzają przyznawać preferencje wybranym grupom. Każda osoba, która zgłosi się do projektu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, może otrzymać w rekrutacji maksymalnie 40 pkt za pomysł na biznes, znajomość branży, realność planu oraz znajomość konkurencji. Jeśli należy do preferowanych grup – zwolnieni z pracy, kobiety, niepełnosprawni, osoby do 25 i powyżej 45 roku życia oraz zamieszkujące w gminie wiejskiej lub miejsko-wiejskiej – otrzyma nawet kilkanaście punktów więcej.