Rząd dofinansuje zakup podręczników m.in. uczniom słabowidzącym, niesłyszącym, którzy chodzą do szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych.
Jak co roku rząd pokryje część wydatków na podręczniki dla uczniów klas I–III szkół podstawowych. Nowością jest, że o pomoc będą się też mogli starać uczniowie drugich klas gimnazjum.
– Będą musieli kupić nowe podręczniki dostosowane do nowej podstawy programowej, a dla wielu rodzin może to być większy wydatek – mówi Justyna Sadlak z Ministerstwa Edukacji Narodowej.