■ USTAWA PODWYŻKOWA BEZ POPRAWEK. Senacka komisja zdrowia nie wprowadziła wczoraj żadnych poprawek do noweli tzw. ustawy podwyżkowej. W ten sposób komisja przychyliła się do apelu przewodniczącej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Doroty Gardias. Pielęgniarkom zależy, by nowela jak najszybciej weszła w życie.

Więcej www.sejm.gov.pl

■ OPZZ PROTESTUJE. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych protestuje przeciw rządowym zapowiedziom przekazywania części środków z Funduszu Pracy na opiekę zdrowotną. - Ten absurdalny pomysł spowoduje, że zagrożone będą wszelkie formy aktywizacji bezrobotnych - uważa OPZZ. Związkowcy zarzucają też rządowi, że nie konsultował tych propozycji w ramach Komisji Trójstronnej.

Więcej www.opzz.org.pl

■ 250 LEKARZY WYPOWIEDZIAŁO UMOWY O PRACĘ. 1 października trzy radomskie szpitale mogą ograniczyć swoją działalność. Tego dnia minie termin wypowiedzeń złożonych przez ponad 250 lekarzy z tych placówek. Dyrekcje lecznic rozważają możliwość ograniczania przyjęć chorych, a nawet ewakuację pacjentów.

Więcej www.ozzl.org.pl

■ ŚLĄSKIE SZPITALE NIE WYKONAŁY PLANU. Strajk lekarzy w województwie śląskim spowodował, że uczestniczące w nim szpitale i działające przy nich poradnie nie wykonały do końca lipca świadczeń zakontraktowanych z Narodowym Funduszem Zdrowia na łączną sumę 90 mln zł - poinformował dyrektor śląskiego oddziału funduszu Marek Szewczyk.

Więcej www.nfz-katowice.pl

■ POLSKIE SZEŚCIOLATKI DOBRZE PRZYGOTOWYWANE DO SZKOŁY. Polskie dzieci są w zerówce dobrze przygotowywane do podjęcia nauki w szkole. Lepiej przygotowane do podjęcia edukacji szkolnej są dziewczęta. Nie ma natomiast znaczenia, czy dziecko jest ze wsi czy z miasta - wynika z badań przeprowadzonych na Wydziale Nauk o Zdrowiu Akademii Świętokrzyskiej. Badaniem przeprowadzonym w 2006 roku została objęta reprezentatywna próba 70 tys. dzieci oraz ich rodziców i nauczycieli.

Więcej www.pu.kielce.pl