Od stycznia 2011 r. samorządowe placówki oświatowe muszą być jednostkami budżetowymi. Zakłady oświatowe nie muszą być likwidowane zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Samorządy powinny się przygotować na wypłatę odpraw i sprawy w sądach pracy.
Przedszkola i internaty będące obecnie zakładami budżetowymi muszą być zlikwidowane do 31 grudnia 2010 r. Tak wynika z ustawy z 27 sierpnia 2009 r. wprowadzającej ustawę o finansach publicznych. Od 1 stycznia 2011 r. placówki oświatowe prowadzone przez samorządy będą jednostkami budżetowymi.
Część samorządowców się obawia, że taka likwidacja musi być przeprowadzona zgodnie z art. 59 ustawy o systemie oświaty. A to oznacza m.in. konieczność podjęcia uchwały o zamiarze likwidacji, konsultacji z kuratorami i rodzicami. Sprawa dotyczy m.in. kilku tysięcy przedszkoli, centrów kształcenia zawodowego czy doskonalenia nauczycieli.