■ Minister edukacji narodowej wprowadził nową podstawę programową z matematyki. Czy w związku z tym zmienią się wymagania na przyszłorocznym egzaminie maturalnym?
- W przypadku matematyki na egzaminie maturalnym w 2008 i 2009 roku będą obowiązywały dotychczasowe standardy wymagań, ale w zakresie zgodnym z nową podstawą programową. Oznacza to np., że na poziomie rozszerzonym nie będzie m.in. zadań z granic ciągu oraz ciągłości i pochodnej funkcji. Szczegółowe informacje na temat dostosowania wymagań egzaminacyjnych do nowej podstawy programowej można od wczoraj znaleźć na naszej stronie internetowej: www.cke.edu.pl oraz na stronach okręgowych komisji egzaminacyjnych.
■ Rodzice, nauczyciele i uczniowie narzekają, że znalezienie odpowiednich informacji na stronie www jest trudne. Nie każdy ma też dostęp do internetu. Gdzie jeszcze można dowiedzieć się o zmianach na maturze?
- W tym roku, po raz pierwszy od wprowadzenia nowej matury, uruchomiliśmy wspólnie z Wydawnictwem Perspektywy tzw. Salony Maturzystów. W 11 miastach, m.in. w Poznaniu, Opolu, Białymstoku, Gdańsku, Gliwicach, Katowicach, będziemy informować o egzaminie maturalnym w roku 2008 roku, a także zasadach rekrutacji na wyższe uczelnie. Ponadto pełną informację można zawsze uzyskać w okręgowych komisjach egzaminacyjnych.
■ Uczniowie jednak nie mają dużo czasu na podjęcie decyzji o tym, jakie przedmioty będą zdawać.
- Każdy uczeń musi zadeklarować na specjalnym formularzu, jakie przedmioty będzie zdawał na egzaminie maturalnym. W tym roku wstępną deklarację musi złożyć do 30 września, a ostateczną nie później niż do 7 lutego 2008 r. Jeśli uczeń nie złoży deklaracji ostatecznej w tym terminie, 8 lutego okręgowa komisja egzaminacyjna uzna, że zdaje egzaminy wskazane w deklaracji wstępnej.
W deklaracji można także wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych dla celów związanych z egzaminem i rekrutacją na studia. Uprawnia ona do wprowadzenia wyników matury do Krajowego Rejestru Matur, z którego korzystają uczelnie. Dzięki temu absolwenci dostarczają świadectwo tylko na kierunek, na który zostali przyjęci, a nie na każdy, na który składają dokumenty. Jednak wyniki osób, które nie wyrażą zgody, nie są udostępniane. Dlatego ważne jest, aby przy wypełnianiu deklaracji zgodzić się na przetwarzanie swoich danych osobowych.
Rozmawiała Jolanta Góra
Marek Legutko, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej / DGP