Termin ten został wyznaczony w rozporządzeniu Rady Ministrów z 6 września 2007 r. w sprawie form i zakresu finansowania wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach (Dz.U nr 163, poz. 1155).

O dotację z budżetu mogą starać się szkoły, zespoły szkół, placówki publiczne, w których uczy się nie mniej niż 200 uczniów lub wychowanków, a także młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze. Dofinansowanie można też przeznaczyć na modernizację i rozbudowę funkcjonujących już systemów monitorowania wizyjnego. Szkoła może liczyć na pokrycie 80 proc. kosztów zakupu i instalacji monitoringu wizyjnego w wersji standardowej lub w wersji z dodatkowym wyposażeniem albo 90 proc. kosztów modernizacji lub rozbudowy zestawu kamer już działających w szkole. Standardowy zestaw musi składać się z co najmniej dwóch kamer umożliwiających rejestrację tego, co się dzieje przy wejściu do szkoły od wewnątrz i z zewnątrz. Kamery muszą rejestrować obraz w kolorze i w rozdzielczości wystarczającej do identyfikacji osób.

Szczegóły na temat wniosków będą podawać na swoich stronach internetowych kuratoria oświaty.

Według szacunków rządu, jeżeli z dofinansowania skorzystają wszystkie uprawnione szkoły publiczne, budżet państwa w latach 2007-2009 wyda 100 mln zł. W tym roku dotacja ma wynieść 40 mln zł.

Jolanta Góra

jolanta.gora@infor.pl