W Funduszu Pracy będzie na koniec tego roku ponad 2 mld zł wolnych środków. Urzędy pracy powinny wydawać więcej pieniędzy na podnoszenie kwalifikacji bezrobotnych. Pracownicy objęci zwolnieniami grupowymi powinni korzystać ze środków Funduszu Pracy
Eksperci są zgodni, że trzeba zmienić strukturę wydatków Funduszu Pracy (FP) i więcej pieniędzy przeznaczać na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Mniej wydawać więc na te instrumenty, które służą tylko tworzeniu miejsc pracy – na przykład na refundacje dla firm za doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy zatrudnionego przez nich bezrobotnego, czy dotacje na działalność gospodarczą. Więcej – na szkolenia, przygotowanie zawodowe dorosłych w firmach i staże.
– Nakłady na te ostatnie powinny wynosić 70 proc. wszystkich środków na aktywizację, a nie jak obecnie 50 proc. – mówi prof. Elżbieta Kryńska z Uniwersytetu Łódzkiego.
Bezrobotni po ukończeniu szkolenia, praktyk zakończonych egzaminem czy stażu zdobywają nowe umiejętności i kwalifikacje, co jest korzystne dla firmy, w której rozpoczną pracę, i zwiększa ich konkurencyjność. Nawet gdy stracą pracę, mają większe szanse na jej znalezienie.

Zagrożeni zwolnieniem

Eksperci wskazują, że dyrektorzy urzędów pracy powinni też zdecydowanie więcej pieniędzy niż dotychczas przeznaczać na aktywizację osób, którym szczególnie trudno znaleźć zatrudnienie. Chodzi o osoby starsze, które skończyły 45 lat i młodych, którzy nie mają więcej niż 25 lat. Co czwarta młoda osoba nie może znaleźć pracy, głównie ze względu na brak doświadczenia zawodowego. Żeby zdobyć praktykę, najlepiej zgodną z ich wykształceniem, powinni się szkolić i brać udział w stażach. Częściej też powinni korzystać z dotacji na działalność gospodarczą.Jeremi Mordasewicz z PKPP Lewiatan idzie jeszcze dalej i uważa, że nie tylko bezrobotni, ale wszyscy pracownicy powinni móc korzystać ze środków FP na szkolenia. Obecnie tylko niektórzy zatrudnieni mogą to robić – ci, którzy mają co najmniej 45 lat albo których firmy płacą na zakładowy fundusz szkoleniowy. Praktyka pokazuje jednak, że mało jest 45-latków chcących się szkolić, a przedsiębiorcy nie tworzą funduszy szkoleniowych.
– Więcej pracowników będzie korzystało ze szkoleń, jeśli zapłaci za to FP – mówi Jeremi Mordasewicz.
Jego zdaniem będzie to korzystne zarówno dla firm, jak i samych pracowników. Firmie zwrócą się też koszty związane z nieobecnością szkolonego pracownika. Z kolei pracownicy po ukończeniu szkolenia podnoszą kwalifikacje, dzięki czemu ich siła na rynku pracy jest większa.

Zwolnienia grupowe

Zdaniem prof. Elżbiety Kryńskiej powinno się też umożliwić korzystanie ze środków FP osobom, które nie mają statusu bezrobotnego, nadal są pracownikami, ale grozi im utrata pracy. W szczególności dotyczy to pracowników objętych zwolnieniami grupowymi.
O takich zwolnieniach firmy informują urzędy pracy, które, zdaniem prof. Kryńskiej powinny proponować zwalnianym pracownikom na przykład szkolenia czy staże. Wtedy nie musiałyby czekać, aż osoby te zarejestrują się jako bezrobotne.