Rząd mógł nie przyznawać prawa do emerytur pomostowych nauczycielom – wskazuje Trybunał Konstytucyjny.
Zasady przyznania emerytur pomostowych są zgodne z ustawą zasadniczą. Tak orzekł wczoraj Trybunał Konstytucyjny. Sędziowie nie zgodzili się z grupą posłów, którzy argumentowali, że pominięcie w załącznikach do ustawy (to od nich zależy prawo do świadczeń) pracy w hałasie, poza pomieszczeniami zamkniętymi oraz w systemie zmianowym jest sprzeczne z zasadą równości.
TK przychylił się do opinii ministra pracy i polityki społecznej, że w przypadku tego rodzaju prac możliwe jest skuteczne zapobieganie trwałemu uszkodzeniu zdrowia, na przykład przez zastosowanie odpowiedniej odzieży roboczej albo odpowiednią organizację pracy.
– Wyklucza to możliwość uznania tych czynników za samoistne przesłanki prawa do emerytury pomostowej – mówi sędzia TK Wojciech Hermeliński.
Sędziowie nie zgodzili się też na uznanie pracy nauczyciela (poza przypadkami ujętymi w ustawie), za prace o szczególnym charakterze. Wskazali, że jej nienależyte wykonywanie nie zagraża bezpieczeństwu publicznemu czy zdrowiu, jak na przykład praca pilotów, maszynistów czy lekarzy pracujących na ostrym dyżurze.Prawa do emerytur pomostowych nie zyskają też osoby, które rozpoczęły pracę szczególną po wejściu w życie reformy emerytalnej w 1999 roku. Trybunał uznał, że ustawodawca miał prawo ograniczenia uprawnień emerytalnych wyłącznie do osób, które rozpoczęły pracę w szczególnych warunkach lub charakterze przed 1 stycznia 1999 r.
Zdaniem sędziów każda osoba, która podejmuje pracę w tych warunkach, powinna mieć świadomość, że będzie musiała pracować do czasu osiągnięcia ustawowego wieku emerytalnego - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.
– Pracownicy wykonujący takie prace będą rozczarowani. Ale to nie koniec problemów z emeryturami pomostowymi. Nadal nie została wyjaśniona kwestia dotycząca opłacania składek do Funduszu Emerytur Pomostowych przez firmy za osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy – zauważa Janina Czetowicz, przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników OZD Indykpol.
Także pracodawcy oczekują wyjaśnienia sposobu ustalania wysokości składek w zależności od czasu pracy. W TK na rozpatrzenie czeka też jeszcze wniosek NSZZ Solidarność dotyczący emerytur pomostowych.