Dzisiaj Trybunał Konstytucyjny orzeknie o zgodności z konstytucją niektórych przepisów ustawy o emeryturach pomostowych. Wniosek w tej sprawie złożyli posłowie. Wskazują, że przyznaje ona prawo do tej emerytury tylko pracownikom, którzy rozpoczęli pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze przed 1 stycznia 1999 r. Wiele wątpliwości wzbudzają też załączniki do ustawy.

– Wykaz prac uprawniających do świadczeń jest nieprecyzyjny. W różnych firmach osoby wykonujące te same prace mogą być różnie traktowane – mówi Janina Czetowicz, przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników OZD Indykpol.

Jej zdaniem firmy nie chcą też płacić składek do Funduszu Emerytur Pomostowych (FEP), ograniczając wydatki. Najwięcej problemów dotyczy pracy wykonywanej w specyficznym mikroklimacie oraz ciężkiej pracy fizycznej. Związkowcy przypominają, że niezadowoleni pracownicy mogą skierować skargę do Państwowej Inspekcji Pracy. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości inspektorzy mają prawo nakazać pracodawcy wpisanie takiej osoby do ewidencji pracowników wykonujących pracę uprawniającą do emerytury pomostowej. Od początku tego roku PIP przyjęła już 723 skargi.