Nieznajomość prawa i obawa przed utratą pracy lub pozycji w firmie to główne przyczyny, dla których pracownicy nie korzystają z urlopów ojcowskich lub dodatkowych urlopów macierzyńskich.

– Wielu pracowników traci prawo np. do urlopu ojcowskiego, nie wiedząc nawet, że takie uprawnienie im przysługuje – mówi Dorota Głogosz z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych.

Dotyczy to np. około 300 tys. ojców dzieci urodzonych w ubiegłym roku. Od 1 stycznia 2010 r. uzyskali prawo do tygodnia urlopu ojcowskiego, ale tylko do momentu ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.

Część rodziców może też tracić prawo do urlopu ojcowskiego lub dodatkowego macierzyńskiego z powodu nieznajomości procedur ich udzielania. Aby z nich skorzystać, pracownik musi złożyć pracodawcy wniosek w tej sprawie najpóźniej na siedem dni przed rozpoczęciem wolnego. Z przepisów wynika też, że dodatkowy urlop macierzyński przepada, jeśli rodzic nie skorzysta z niego bezpośrednio po zwykłym urlopie macierzyńskim.

– Resort pracy albo pełnomocnik ds. równego traktowania powinien przeprowadzić kampanię informacyjną i edukacyjną dotyczącą nowych uprawnień rodzicielskich – mówi Wanda Nowicka, przewodnicząca Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny.