Zaświadczenie potwierdzające jedno badanie lekarskie wystarczy, aby gmina wypłaciła becikowe.
Do Sejmu trafi ponownie nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych zmieniająca sposób przyznawania becikowego i dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka (oba świadczenia 1 tys. zł). Senatorowie zdecydowali o wprowadzeniu redakcyjnych zmian i przyjęciu ustawy w formie zaproponowanej przez rząd. Odrzucili natomiast poprawki, które zakładały, że aby otrzymać becikowe, ciężarna kobieta powinna być objęta opieką od 14 lub 16 tygodnia ciąży do porodu.
Nowe zasady wypłacania świadczeń związanych z urodzeniem dziecka wejdą w życie z dniem publikacji w Dzienniku Ustaw. Od tego momentu do końca 2011 r. rodzic złoży w gminie zaświadczenie potwierdzające jedno badanie lekarskie w trakcie ciąży. Obecnie wymagane jest objęcie opieką lekarską nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu i trzy badania po jednym w każdym trymestrze ciąży.
Natomiast osoby, którym po 1 listopada 2009 r. odmówiono becikowego, bo nie mogą lub ich wniosek gmina zostawiła bez rozpatrzenia, będą mieli dodatkowy czas, aby ponownie złożyć wniosek. Będą na to mieli sześć miesięcy od dnia obowiązywania nowelizacji. Według szacunków rządu może to dotyczyć 23 tys. osób.