ZUS wypłaca tylko siedem świadczeń kompensacyjnych nauczycielom, którzy zakończyli pracę w szkole. Jego przeciętna wysokość to 1,7 tys. zł.
– Ostrzegaliśmy, że nauczyciele nie będą korzystać ze świadczeń kompensacyjnych. Tylko wcześniejsze emerytury przyznawane na podstawie Karty Nauczyciela faktycznie mogą zrekompensować ciężką pracę w szkole – mówi Stefan Kubowicz, przewodniczący Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność.
Według niego podstawowym powodem braku zainteresowania jest fakt, że nowe świadczenia są niskie bo zbliżone wysokością do emerytur pomostowych. Dodatkowo skorzystanie z niego ogranicza nauczycielom prawo do dorabiania w szkole.