•  Nowe legitymacje studenckie uprawniajĄ do zniŻki. Od 1 stycznia 2008 r. będą obowiązywały dwa rodzaje legitymacji studenckich: papierowa i elektroniczna. Obie będą uprawniały do korzystania z ulgowych biletów - poinformował wczoraj resort infrastruktury. Wzory nowych legitymacji określone zostały w rozporządzeniu ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 2006 roku. Rozporządzenie to uchyliło jednocześnie wszystkie poprzednie, stare wzory kart. Wszystkie papierowe legitymacje studenckie, w tym także te wydane przed 2002 rokiem, zawierające nieaktualne wpisy o wysokości przysługującej 50 proc. ulgi, są ważne tylko do 31 grudnia 2007 r.
  •  Pikieta zwiĄzkowców z Sierpnia80. Prawie 200 związkowców z Sierpnia 80 pikietowało wczoraj siedzibę Katowickiego Holdingu Węglowego. Domagali się wypłaty górnikom 1 tys. zł jeszcze w tym roku i podwyżki płac o 30 proc. w 2008 roku.

Więcej www.wzz.org.pl

  •  Dramatyczna sytuacja chorych na stwardnienie rozsiane. W Polsce tylko 2 proc. chorych na stwardnienie rozsiane ma dostęp do nowoczesnych leków, które spowalniają postępy choroby - alarmowali lekarze i pacjenci na wczorajszej konferencji w Warszawie. Polska zajmuje przedostatnie miejsce w Europie (tuż przed Białorusią) pod względem dostępu chorych na SM do terapii.
  •  Nabór samorzĄdowców na bezpŁatne szkolenia. Resort pracy organizuje szkolenia dla pracowników, których obowiązki zawodowe związane są z realizacją zadań określonych w znowelizowanej ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Szkolenia odbędą się 14, 21 i 28 stycznia 2008 r. w sali im. A. Bączkowskiego, w budynku ministerstwa przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 w Warszawie w godzinach 11.00 - 16.00.

Więcej www.mpips.gov.pl

■  Pielęgniarki dostanĄ podwyŻki. Pielęgniarki z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu podpisały ugodę z dyrekcją lecznicy. Otrzymały 600 zł podwyżki do podstawy wynagrodzenia. Przedwczoraj większość z nich nie przyszła do pracy, biorąc urlopy na żądanie. Od czerwca były pielęgniarki w sporze zbiorowym z dyrekcją.

Więcej www.ozzpip.org.pl